Podstawy platformy Microsoft Azure: opis zarządzania i ładu na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Chmura to dla Ciebie nowość? Podstawy platformy Microsoft Azure to trzyczęściowa seria, która uczy podstawowych pojęć związanych z chmurą, zawiera usprawniony przegląd wielu usług platformy Azure i przeprowadzi Cię praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi bezpłatnego wdrażania pierwszych usług. Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe z serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: Podstawy platformy Microsoft Azure. Jest to trzecia ścieżka szkoleniowa z serii Podstawy platformy Azure: Opis zarządzania i ładu na platformie Azure. Inne ścieżki szkoleniowe z serii to Część 1: Opis pojęć związanych z chmurą i Część 2: Opis architektury i usług platformy Azure.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module przedstawiono metody szacowania, śledzenia kosztów i zarządzania nimi na platformie Azure.

W tym module przedstawiono narzędzia, które mogą pomóc w zapewnianiu ładu i zgodności na platformie Azure.

W tym module opisano narzędzia ułatwiające zarządzanie zasobami platformy Azure i zasobami lokalnymi.

W tym module opisano narzędzia, których można użyć do monitorowania środowiska platformy Azure.