Podstawy platformy Azure: opis zarządzania i ładu na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Azure

Szkolenie Podstawy platformy Microsoft Azure składa się z trzech ścieżek szkoleniowych: Podstawy platformy Microsoft Azure: Opis pojęć związanych z chmurą, Opis architektury i usług platformy Azure oraz Opis zarządzania i ładu na platformie Azure. Podstawy platformy Microsoft Azure: Opis zarządzania i ładu na platformie Azure to trzecia ścieżka szkoleniowa w temacie Podstawy platformy Microsoft Azure. Ta ścieżka szkoleniowa zawiera informacje o dostępnych zasobach zarządzania i zapewniania ładu, które ułatwiają zarządzanie zasobami w chmurze i lokalnymi.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module przedstawiono metody szacowania, śledzenia kosztów i zarządzania nimi na platformie Azure.

W tym module przedstawiono narzędzia, które mogą pomóc w zapewnianiu ładu i zgodności na platformie Azure.

W tym module opisano narzędzia, które ułatwiają zarządzanie zasobami platformy Azure i zasobami lokalnymi.

W tym module opisano narzędzia, których można użyć do monitorowania środowiska platformy Azure.