Podstawy sztucznej inteligencji platformy Microsoft Azure: eksplorowanie przetwarzania języka naturalnego

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Cognitive Services
Language Understanding
Azure Portal

Przetwarzanie języka naturalnego umożliwia tworzenie aplikacji, które mogą widzieć, słyszeć i rozumieć użytkowników oraz z nimi rozmawiać. Dzięki funkcjom analizy tekstu, tłumaczenia oraz rozumienia języka platforma Microsoft Azure umożliwia łatwe tworzenie aplikacji obsługujących język naturalny.

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zapoznaj się z wyszukiwaniem tekstu i analizą tekstu za pomocą funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP), które obejmują analizę tonacji, wyodrębnianie kluczowych fraz, rozpoznawanie jednostek nazwanych i wykrywanie języka.

Dowiedz się, jak rozpoznać i zsyntetyzować mowę przy użyciu usługi Azure Cognitive Services.

Funkcje zautomatyzowanego tłumaczenia w rozwiązaniu sztucznej inteligencji umożliwiają ściślejszą współpracę dzięki usunięciu barier językowych.

W tym module przedstawimy Language Understanding konwersacyjne i pokażemy, jak tworzyć aplikacje, które rozumieją język.

Boty to popularny sposób świadczenia pomocy technicznej przez wiele kanałów komunikacyjnych. W tym module opisano sposób używania 知識庫 i usługi Azure Служба Bot do tworzenia bota, który odpowiada na pytania użytkowników.