Implementowanie zaawansowanych technik wizualizacji danych przy użyciu usługi Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI

Ta ścieżka szkoleniowa umożliwia analitykom wizualizowanie danych w usłudze Power BI. Poznasz wizualizacje w raportach usługi Power BI, korzystając z usługi Power BI, aby wizualizować dane w czasie rzeczywistym i wizualizować dane w raportach podzielonych na strony. Ta ścieżka szkoleniowa ułatwia przygotowanie do certyfikacji usługi Azure Enterprise analitycy danych.

Wymagania wstępne

  • Możliwość wizualizowania danych i tworzenia raportów w programie Power BI Desktop.
  • Doświadczenie w publikowaniu raportów w usłudze Power BI.
  • Doświadczenie w tworzeniu modeli danych usługi Power BI oraz tworzeniu raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz znajomości trybu przechowywania DirectQuery. Odwiedź ścieżkę szkoleniową Wizualizowanie danych w usłudze Power BI, aby przejrzeć wiedzę na temat wymagań wstępnych.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Tworzenie spójnych, inkluzywnych i wydajnych raportów usługi Power BI w celu efektywnego komunikowania wyników.

Opisywanie analizy w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI przy użyciu automatycznego odświeżania stron, pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym i automatycznego odświeżania w raportach podzielonych na strony.

Raporty podzielone na strony umożliwiają deweloperom raportów tworzenie artefaktów usługi Power BI mających ściśle kontrolowane wymagania dotyczące renderowania. Raporty podzielone na strony idealnie nadają się do tworzenia faktur sprzedaży, rachunków, zamówień zakupu i danych tabelarycznych. W tym module znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia raportów, dodawania parametrów oraz pracy z tabelami i wykresami w raportach podzielonych na strony.