Migrowanie danych i obciążeń aplikacji na platformę Azure

Średni
Administrator
Inżynier danych
Architekt rozwiązań
Azure
SQL Database

Określ podejście do migracji lokalnych obciążeń i baz danych oraz przygotuj te zasoby do migracji na platformę Microsoft Azure. Migruj lokalne dane relacyjne i obciążenia aplikacji opartych na funkcji Hyper-V do chmury przy użyciu usługi Azure Migrate.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć dotyczących chmury i tradycyjnej architektury
  • Znajomość sieci, systemów obliczeniowych i systemów baz danych
  • Znajomość pojęć dotyczących wirtualizacji, takich jak maszyny wirtualne, sieci wirtualne i wirtualne dyski twarde
  • Możliwość zarządzania tożsamościami w chmurze za pomocą usługi Azure Active Directory
  • Podstawowa wiedza o danych relacyjnych
  • Podstawowa wiedza o programie SQL Server
  • Podstawowa wiedza o usłudze Azure SQL Database

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zminimalizuj czas i zasoby wymagane do przeprowadzenia migracji środowiska lokalnego na platformę Azure. Oceń bieżące systemy za pomocą usługi Azure Migrate i przeprowadź ich migrację przy użyciu usług Azure Migrate i Azure Database Migration Service.

Wybierz podejście do migracji bez agenta funkcji Hyper-V. Utwórz projekt usługi Azure Migrate, włącz uprawnienia Azure AD, przygotuj środowisko lokalne i wdróż urządzenie usługi Azure Migrate. Obciążenia lokalne są teraz gotowe do rzeczywistej migracji.

Włącz maszyny wirtualne na potrzeby replikacji, rejestrując hosty funkcji Hyper-V w projekcie usługi Azure Migrate. Konfigurowanie maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na potrzeby replikacji, monitorowania i uruchamiania testu pracy w trybie failover. Po zakończeniu migracji zmigrowane maszyny wirtualne powinny mieć dodane mechanizmy kontroli zabezpieczeń.

W tym module dowiesz się, jak zademonstrować korzyści i procesy przenoszenia bazy danych SQL Server do bazy danych Azure SQL Database.