Środowisko Microsoft Learn dla usługi Power BI

Microsoft Power BI

Dowiedz się, jak łączyć się z danymi i wizualizować je, rozwijając się umiejętności, które pomagają napędzać kulturę danych, aby każdy mógł podejmować lepsze decyzje na podstawie danych.

Przeglądaj wszystkie ścieżki szkoleniowe usługi Power BI

Twoja ścieżka do rozpoczęcia