Błąd GeneralOutgoingEmailServerError występuje w skrzynce pocztowej usługi Microsoft Dynamics 365

Ten artykuł zawiera rozwiązanie dla rekordu skrzynki pocztowej usługi Microsoft Dynamics 365 GeneralOutgoingEmailServerError .

Dotyczy:   Microsoft Dynamics 365
Oryginalny numer KB:   4471979

Symptomy

W rekordzie skrzynki pocztowej usługi Microsoft Dynamics 365 jest wyświetlany następujący alert:

Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail "[Temat wiadomości e-mail]". Skrzynka pocztowa [nazwa skrzynki pocztowej] nie była synchronizowana. Właściciel profilu skojarzonego serwera poczty e-mail [Nazwa profilu] został powiadomiony.
Kod błędu serwera poczty e-mail: GeneralOutgoingEmailServerError

Przyczyna

Ten komunikat może zostać wyświetlony, Server-Side próbie wysłania wiadomości e-mail, ale napotkał nieoczekiwany błąd. Zazwyczaj jest to problem tymczasowy i po ponownym wysłaniu elementu zostanie on pomyślnie wysłany.

Rozwiązanie

Jeśli ten komunikat nie będzie się już pojawiać, można go zignorować. Jeśli ta wiadomość nadal jest rejestrowana i masz wiadomości e-mail, których nie można pomyślnie wysłać, możesz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy. Być może występuje problem z serwerem poczty e-mail, więc możesz najpierw sprawdzić, czy możesz pomyślnie wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą usługi poczty e-mail.