Wystąpił problem podczas komunikatu o błędzie logowania wyświetlanego podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla Outlook

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, który występuje podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla systemu Outlook.

Dotyczy:   Zaangażowanie klientów usługi Microsoft Dynamics 365 Online
Oryginalny numer KB:   3064194

Symptomy

Po wybraniu aplikacji Dynamics 365 w aplikacji Outlook (gdziekolwiek ta aplikacja jest obsługiwana) zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Podczas logowania coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administrator systemu.

Przyczyna

Przyczyna 1

Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla systemu Outlook nie mogła połączyć się z usługą autoryzacji w celu zapewnienia, że masz autoryzację do korzystania z tej aplikacji.

Przyczyna 2

Ten problem może wystąpić, jeśli adres URL usługi Dynamics 365 (online) został zmieniony po zainstalowaniu aplikacji Dynamics 365 dla Outlook usługi. Na przykład: Jeśli adres URL https://contosocorp.crm.dynamics.com usługi Dynamics 365 został <> podczas wdrażania aplikacji, ale adres URL https://contoso.crm.dynamics.com został zmieniony na <> później.

Rozwiązanie

Rozdzielczość 1

Zamknij aplikację i otwórz ją ponownie. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zamknąć przeglądarkę internetową i otworzyć ją ponownie. Jeśli problem będzie się pojawiać, wypróbuj rozwiązanie z błędu "Wystąpił problem podczas logowania" przy użyciu aplikacji Dynamics 365 dla systemu Outlook.

Rozdzielczość 2

Jeśli adres URL usługi Dynamics 365 (online) został zmieniony po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Dynamics 365 Outlook, należy ponownie zainstalować aplikację:

  1. Użytkownik z rolą Administrator systemu może ponownie utworzyć aplikację dla użytkowników, otwierając aplikację sieci Web usługi Dynamics 365, a następnie przechodząc do obszaru aplikacja dynamics 365 dla komputerów Outlook w obrębie usługi Ustawienia.
  2. Wybierz użytkowników, dla których powinna zostać ponownie wyeksloowana aplikacja, i użyj jednego z przycisków Dodaj aplikację, aby ponownie wpiąć aplikację.
  3. Po zmianie statusu na Dodany Outlook możesz sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli aplikacja była już otwarta, zamknij ją i otwórz ponownie.

Więcej informacji

Możesz sprawdzić, czy ten problem jest wynikiem przyczyny 2, klikając prawym przyciskiem myszy link Pomoc do rozwiązania tego problemu w komunikacie o błędzie i kopiując adres URL. Jeśli wyświetlasz parametry adresu URL, zawiera on stary adres URL usługi Dynamics 365. W poniższym przykładzie był w nim pokazywany stary adres URL (contosocorp.crm.dynamics.com) zamiast bieżącego adresu URL usługi Dynamics 365 (contoso.crm.dynamics.com).