Mierzenie wydajności aplikacji w programie Visual Studio

Narzędzia profilowania i diagnostyki pomagają zdiagnozować problemy dotyczące użycia pamięci i procesora oraz inne problemy na poziomie aplikacji. Za pomocą tych narzędzi można zbierać dane dotyczące wydajności podczas korzystania z aplikacji.