Menu w pobliżu

Near menu

Bliskie menu to kolekcja przycisków na panelu, który podąża za użytkownikami z zachowaniem tagów. Panel pozostaje w określonym zakresie odległości i kątze, co pozwala użytkownikom wygodnie wchodzić w interakcję z zawartością. Jeśli musisz zablokować lub wyłączyć zachowanie tagu na panelu, użyj przycisku przypnij lub chwyć i umieść menu. Przypinanie panelu umożliwia użytkownikom skupienie się na zawartości docelowej bez żadnych rozpraszania uwagi. Możesz ponownie włączyć zachowanie tagu w dowolnym momencie, naciskając przycisk przypnij, aby menu było ponownie obserwowane przez użytkownika.Menu bliskie w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu Unity

Zestaw narzędzi MRTK udostępnia różne przykłady prefab menu w pobliżu.Zobacz też