informacje o wersji wtyczki openXR Mixed Reality

Wersje wtyczki OpenXR Mixed Reality i powiązane uwagi są dostępne w GitHub.

Aby otrzymywać powiadomienia po wydaniu nowej wersji wtyczki:

  1. Na stronie GitHub połączonej powyżej kliknij przycisk Powiadomienia (może być wyświetlany komunikat "Obejrzyj" lub "Usuń próbkę"), a następnie wybierz pozycję Niestandardowe.

    Screenshot of the GitHub Notifications menu displayed and the Custom menu option selected.

  2. W oknie dialogowym Niestandardowe wybierz pozycję Wydania.

    Screenshot of the GitHub Custom dialog displayed and the Releases menu option selected.