Xamarin.Forms Samouczek dotyczący etykiet

Zanim podejmiesz próbę ukończenia tego samouczka, musisz pomyślnie ukończyć następujące szkolenia:

Z tego samouczka dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Utwórz element Xamarin.FormsLabel w języku XAML.
  • Zmiana wyglądu obiektu Label.
  • Prezentowanie tekstu w pojedynczym obiekcie Label o wielu formatach.

Użyjesz programu Visual Studio 2019 lub Visual Studio dla komputerów Mac, aby utworzyć prostą aplikację, która pokazuje, jak wyświetlić tekst w elemencie Label. Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono ostateczną wersję aplikacji:

Zrzut ekranu przedstawiający etykietę wyświetlającą sformatowany tekst w systemach iOS i Android

Użyjesz również Przeładowywanie na gorąco XAML, Xamarin.Forms aby zobaczyć zmiany interfejsu użytkownika bez ponownego kompilowania aplikacji.