MessagePackHubProtocol Classe

  • java.lang.Object
    • com.microsoft.signalr.messagepack.MessagePackHubProtocol

Implementações

public class MessagePackHubProtocol implements HubProtocol

Resumo do Construtor

Construtor Description
MessagePackHubProtocol()

Resumo do método

Modificador e tipo Método e descrição
java.lang.String getName()
int getVersion()

java.util.List<HubMessage>

parseMessages(ByteBuffer payload, InvocationBinder binder)
java.nio.ByteBuffer writeMessage(HubMessage hubMessage)

Membros herdados

java.lang.Object.clone() java.lang.Object.equals(java.lang.Object) java.lang.Object.finalize() java.lang.Object.getClass() java.lang.Object.hashCode() java.lang.Object.notify() java.lang.Object.notifyAll() java.lang.Object.toString() java.lang.Object.wait() java.lang.Object.wait(long) java.lang.Object.wait(long,int)

Detalhes do construtor

MessagePackHubProtocol

public MessagePackHubProtocol()

Detalhes do método

getName

public String getName()

getVersion

public int getVersion()

parseMessages

public List parseMessages(ByteBuffer payload, InvocationBinder binder)

Parameters:

payload
binder

writeMessage

public ByteBuffer writeMessage(HubMessage hubMessage)

Parameters:

hubMessage

Aplica-se a