Descrieți componentele arhitecturale de bază ale Azure

Începător
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Acest modul explică componentele de infrastructură de bază ale Microsoft Azure. Veți afla despre infrastructura fizică, modul în care sunt gestionate resursele și veți avea șansa de a crea o resursă Azure.

Obiective de instruire

La finalizarea acestui modul, veți putea:

  • Descrieți regiunile, perechile de regiuni și regiunile suverane Azure

  • Descrieți zonele de disponibilitate

  • Descrieți centrele de date Azure

  • Descrieți resursele Azure și grupurile de resurse

  • Descrieți abonamentele

  • Descrieți grupurile de management

  • Descrieți ierarhia grupurilor de resurse, a abonamentelor și a grupurilor de gestionare

Cerințe preliminare

  • Familiarizarea de bază cu termenii și conceptele IT