Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft

Konzistentné a predvídateľné pokyny týkajúce sa dostupnosti podpory počas životného cyklu produktu.

Vyhľadávanie podľa produktu

Vyhľadanie informácií o politike životného cyklu produktu

Moderná politika

Produkty s kontinuálnou podporou a údržbou

Pevná politika

Výrobky s dátumami ukončenia podpory definovanými v čase vydania