Požiadavky a obmedzenia vlastného modelu extrakcie entity

Formát údajov

  • Dokumenty nemôžu presiahnuť 5000 znakov.

Podporované jazyky

  • Angličtina
  • Čínština – zjednodušená
  • Francúzština
  • Nemčina
  • portugalčina
  • Taliančina
  • Španielčina

Nasledujúci krok

Vytvorte vlastný model extrakcie entity