Trénovanie a publikovanie vlastného modelu extrakcie entity

Model extrakcie entít môžete po vytvorení trénovať a publikovať, aby ste ho mohli dať k dispozícii.

Trénovanie a overovanie modelu

  1. Po vytvorení modelu vyberte možnosť Ďalej a skontrolujte vybraté entity. Ak všetko vyzerá dobre, vyberte možnosť Trénovať na trénovanie svojho modelu.

  2. Na obrazovke Tréning dokončený vyberte Prejsť na stránku Podrobnosti.

Rýchly test vášho modelu

Stránku Podrobnosti môžete použiť na otestovanie svojho modelu pred tým, ako ho zverejníte alebo použijete:

  1. Na stránke Podrobnosti zadajte text, ktorý chcete otestovať.

Rýchly test by mal trvať len pár sekúnd a následne zobraziť výsledky.

Publikujte svoje model

Ak ste so svojím modelom spokojní, môžete ho zverejniť výberom možnosti Zverejniť . Po dokončení publikovania sa zvýši úroveň vášho modelu na publikovaný a model bude pripravený na používanie. Viac informácií: Zverejnite svoj model v AI Builder

Po zverejnení modelu ho môžete použiť v aplikácii plátna Power Apps alebo v Power Automate.

Úprava modelu

Novú verziu zverejneného modelu môžete vytvoriť výberom možnosti Upraviť model na stránke s podrobnosťami o modeli. Môžete vytvárať nové typy entít alebo upravovať existujúce typy entít.

Pozrite si tiež

Dostupnosť funkcií podľa regiónu