Zodpovedné najčastejšie otázky týkajúce sa AI AI Builder

Systém umelej inteligencie zahŕňa nielen technológiu, ale aj ľudí, ktorí ho používajú, ľudí, ktorých ovplyvňuje, a prostredie, v ktorom je nasadený. Najčastejšie otázky týkajúce sa zodpovedného používania umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft vám majú pomôcť pochopiť, ako funguje technológia umelej inteligencie, rozhodnutia, ktoré môžu vlastníci a používatelia systému urobiť a ktoré ovplyvňujú výkon a správanie systému, a dôležitosť premýšľania o celom systéme vrátane technológie, ľudí a prostredia. Pomocou najčastejších otázok týkajúcich sa zodpovedného používania umelej inteligencie sa môžete lepšie oboznámiť s konkrétnymi systémami a funkciami umelej inteligencie, ktoré spoločnosť Microsoft vyvíja.

Najčastejšie otázky týkajúce sa zodpovedného používania umelej inteligencie sú súčasťou širšieho úsilia o uvedenie princípov umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft do praxe. Ak chcete zistiť viac, pozrite si Princípy umelej inteligencie spoločnosti Microsoft.

Funkcie s podporou umelej inteligencie v tejto aplikácii

Táto aplikácia obsahuje rozrastajúci sa zoznam funkcií s podporou umelej inteligencie. Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach a vplyve konkrétnych funkcií, vyberte názov funkcie zo zoznamu.