Aktualizácie systémových požiadaviek balíka Office 365

Pôvodne uverejnené: 6. septembra 2018

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Office 365 ProPlus poskytuje cloudové pripojenie a vždy aktuálne verzie počítačových aplikácií balíka Office. Aby sa zabezpečilo, že zákazníci získajú z kombinácie predplatného ProPlus a systému Windows 10 čo najviac, boli vykonané nasledujúce aktualizácie systémových požiadaviek ProPlus pre Windows:

  1. Objasnenie našich súčasných podporných postupov pre ProPlus spustený na Windows 10: ProPlus nebude podporovaný na verziách Windows 10 polročný kanál (SAC), ktoré už nie sú obsluhované v rámci životného cyklu Windows 10. Office ProPlus bude podporovaný vo verziách systému Windows 10 v aktívnej údržbe a v rozšíreniach údržby, ako sa uvádza tu.
  2. Od 14. januára 2020 už verzia ProPlus nebude podporovaná v nasledujúcich verziách systému Windows a Windows Server, čo pomôže zákazníkom dosiahnuť najlepšie používateľské prostredie tým, že budú dostávať pravidelné aktualizácie systému Windows aj balíka Office:
    • Akékoľvek vydanie dlhodobého servisného kanála systému Windows 10 (LTSC/LTSB)
    • Windows Server 2012, 2012 R2

Office 365 ProPlus bude naďalej podporované v systéme Windows 8.1 až do dátumu konca podpory v januári 2023 a v systéme Windows Server 2016 až do októbra 2025.

Poskytovanie služby Office 365 ProPlus prostredníctvom vzdialenej pracovnej plochy a infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI) ostáva aj naďalej kľúčovým scenárom pre našich zákazníkov. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje povoliť v tomto scenári Office 365 Pro Plus spolu s kľúčovými používateľskými prostrediami systému Windows 10 ako sú Microsoft Edge, Store for Business a Cortana. Tieto možnosti dodávame v rámci pravidelných vydaní polročného kanála balíka Office, systému Windows 10 a Windows Virtual Desktop. V nižšie uvedenom grafe si pozrite pravidelnosť vydaní pre tieto produkty.

Frekvencia a časové harmonogramy podpory pre moderné počítačové vydania

Vydanie frekvencie a harmonogramov podpory

Ďalšie informácie o týchto zmenách nájdete tu. Úplný zoznam systémových požiadaviek služby Office 365 nájdete tu.