AKTUALIZÁCIA: Skype Business online – ukončenie poskytovania služby 31. júla 2021

Pôvodne uverejnené: utorok 30. júla 2019
Aktualizované: 16. septembra 2021

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Minulý rok sme oznámili, že 31. júla 2021 vyradíme program Skype for Business Online. Po uplynutí tejto doby služba už nebude dostupná. Ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie:

Spoločnosť Microsoft ponúka nasledujúce zdroje, ktoré zákazníkom umožňujú naplánovať a úspešne implementovať upgrade zo Skype for Business Online na Teams alebo Skype for Business Server:

Vyradenie služby Skype for Business Online nemá vplyv na spotrebiteľskú službu Skype a Skype for Business Server. Zákazníci s hybridným nasadením Skype for Business Server alebo Lync Servera 2013 by si mali pozrieť dôsledky blížiaceho sa vyradenia Skype for Business Online.

Okrem vyradenia Skype for Business Online budú zákazníci, ktorí používajú Skype for Business Online Cloud Connector Edition a konfigurácie „Hybrid Voice“, tiež vyžadovať zmeny. Ďalšie informácie získate tu.

Súčasní zákazníci Skype for Business Online s existujúcimi nájomníkmi Microsoft 365 v službe nepocítia žiadne zmeny až do dátumu vyradenia z ponuky.

Podrobnejšie informácie o vyradení Skype for Business nájdete v blogu služby Teams.

Denník zmien

                             16. septembra 2021
PRIDANÉ: Informácie pre zákazníkov používajúcich zariadenia Microsoft Teams Rooms.

                             29. septembra 2020
PRIDANÉ: Podrobné informácie o konfiguráciách Skype for Business Online Cloud Connector Edition a „Hybrid Voice“.

                             29. apríla 2021
PRIDANÉ: 3-mesačné oznámenie o ukončení poskytovania služby, aktualizované dôsledky a zdroje