Nové možnosti vzhľadom na koniec podpory pre SQL Server 2012 a Windows Server 2012

Pôvodne uverejnené: 14. júla 2021

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Rýchlo sa blíži ukončenie podpory nasledujúcich produktov:

  • Podpora pre SQL Server 2012 sa skončí 12. júla 2022.
  • Podpora pre systémy Windows Server 2012 a 2012 R2 sa skončí 10. októbra 2023.

Ukončenie podpory znamená, že už nebudú poskytované pravidelné aktualizácie zabezpečenia. Keďže kybernetické útoky sú stále sofistikovanejšie a častejšie, práca s aplikáciami a údajmi na nepodporovaných verziách môže spôsobiť značné riziká, pokiaľ ide o bezpečnosť a dodržiavanie predpisov. Pre lepší výkon, efektivitu a pravidelné aktualizácie zabezpečenia sa zákazníkom dôrazne odporúča, aby upgradovali na najaktuálnejšie verzie.

Pre zákazníkov, ktorí potrebujú viac času, prinášame rozšírené aktualizácie zabezpečenia (ESU) pre SQL Server 2012 a Windows Server 2012 a 2012 R2. Táto dodatočná možnosť rozšírenej údržby pomôže zabezpečiť služby po dobu ďalších troch rokov po termíne ukončenia podpory. Okrem toho je k dispozícii jeden ďalší rok ESU pre Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2 iba v Azure.

Zákazníci môžu migrovať svoje aplikácie a SQL Server databázy do virtuálnych počítačov Azure a získať bezplatné rozšírené aktualizácie zabezpečenia (ESU) na ďalšie tri roky po ukončení podpory, iba v službe Azure. Zákazníci môžu toto skombinovať s funkciou Azure Hybrid Benefit bez dodatočných nákladov využitím existujúcich lokálnych licencií na SQL Server a Windows Server v cloude.

Tu nájdete ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky.