Aktualizované názvy produktov systému Windows 10 CB a CBB

Pôvodne uverejnené: 12. apríla 2017

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

S koncom údržby pre Windows 10 verziu 1507 9. mája 2017 chceme zabezpečiť, že nedôjde k nedorozumeniam v súvislosti s podporou pre iné verzie systému Windows 10. Ak ste zákazníkom systému Windows 10 v dobrom stave, podporu máte minimálne do 14. októbra 2025. Avšak musíte sa informovať, aby ste naďalej dostávali mesačné aktualizácie vrátane aktualizácií zabezpečenia.

Na objasnenie: upravili sme nasledujúce výpisy produktov CB a CBB a odstránili sme „vydané v júli 2015“ z názvov zobrazených vo vyhľadávaní produktov životného cyklu:

  • Windows 10 Home
  • Windows 10 Pro,
  • Windows 10 Education
  • Windows 10 Enterprise

Aktuálnu verziu systému Windows 10 a najnovšiu mesačnú aktualizáciu nájdete tu Ďalšie informácie nájdete v Stručnej príručke k systému Windows ako Služba (WAAS).