Ukončenie podpory pre Windows Embedded 2009

Pôvodne publikované: 29. januára 2019

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Spoločnosť Microsoft by chcela pripomenúť používateľom, že podpora pre Windows Embedded Standard 2009 sa skončila 10. januára 2019 a že podpora pre Windows Embedded POSReady 2009 sa skončí 9. apríla 2019.

Pre zákazníkov, ktorí stále udržiavajú tieto platformy, spoločnosť Microsoft odporúča, aby zvážili prechod na Windows 10 IoT Enterprise alebo Windows 10 Pro. Ak ste podnikový zákazník a potrebujete informácie o inovácii, obráťte sa na výrobcu originálnych dielov (OEM) alebo autorizovaného distribútora spoločnosti Microsoft. Ak ste OEM a potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft alebo na distribútora.

Informácie o životnom cykle podpory systému Windows Embedded nájdete v téme Najčastejšie otázky o životnom cykle systému Windows.