Dátumy životného cyklu predĺžené pre systém Windows Server 2012

Pôvodne uverejnené: 14. marca 2017

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Bežná a rozšírená podpora pre systém Windows Server 2012 bola rozšírená pre zákazníkov, aby sa zosúladili so štandardným harmonogramom prechodu na životný cyklus.

Politika životného cyklu pre systém Windows Server 2012 uvádza, že bežná podpora bude poskytnutá na päť rokov alebo dva roky po vydaní následného produktu (N + 1, kde N=verzia produktu) podľa toho, čo je dlhšie. Spoločnosť Microsoft bude poskytovať tiež rozšírenú podporu päť rokov po bežnej podpore alebo dva roky po vydaní druhého nástupníckeho produktu (N + 2), podľa toho, čo je dlhšie.

Vzhľadom na načasovanie vydania systému Windows Server 2016 bolo potrebné rozšírenie. Nové zverejnené dátumy ukončenia bežnej a rozšírenej podpory v októbri sú správne. Tu nájdete nové dátumy.