Koniec podpory v roku 2005

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Nasledujúci zoznam predstavuje produkty, ktoré budú vyradené z ponuky alebo dosiahnu koniec podpory v roku 2005. Po vyradení z ponuky alebo skončení podpory nebudú k dispozícii žiadne nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné ani platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu. Tu nájdete informácie o pevných a moderných politikách životného cyklu a balíkoch Service Pack.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podpory produktu, obráťte sa na zástupcu svojho konta Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

Produkty s blížiacim sa ukončením podpory

Nasledujúcim produktom a vydaniam, ktoré sa riadia pevnou politikou, skončí podpora v roku 2005.

Produkt Ukončenie podpory
Office XP, Service Pack 2
SharePoint Team Services 1.0, Service Pack 2
streda, 9. marca 2005
Server Exchange Server 2003
streda, 25. mája 2005
Microsoft Office OneNote 2003
utorok 26. júla 2005
Microsoft Office 2003
Microsoft Office Project 2003
Microsoft Office Project Server 2003
Visio 2003
streda, 27. júla 2005
Windows XP
utorok, 30. augusta 2005
Microsoft Systems Management Server 2003
sobota, 10. septembra 2005