Koniec podpory v roku 2016

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Nasledujúci zoznam predstavuje produkty, ktoré budú vyradené z ponuky alebo dosiahnu koniec podpory v roku 2016. Po vyradení z ponuky alebo skončení podpory nebudú k dispozícii žiadne nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné ani platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu. Tu nájdete informácie o pevných a moderných politikách životného cyklu a balíkoch Service Pack.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podpory produktu, obráťte sa na zástupcu svojho konta Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

Koniec údržby

Nasledujúcim verziám produktov, ktoré sa riadia modernou politikou, sa skončí podpora v roku 2016.

Produkt Koniec údržby
Microsoft Configuration Manager, verzia 1511
štvrtok, 8. decembra 2016

Produkty s blížiacim sa ukončením podpory

Nasledujúcim produktom a vydaniam, ktoré sa riadia pevnou politikou, skončí podpora v roku 2016.

Produkt Ukončenie podpory
Microsoft .NET Framework, .NET Framework 4.0
Microsoft .NET Framework, .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework, .NET Framework 4.5.1
Microsoft Application Virtualization 5.0, Service Pack 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops, Service Pack 2
Microsoft Office Business Scorecard Manager 2005
Windows 8
Windows Automotive 5.0
Windows Defender For Windows 8 a 8.1, pre Windows 8
Windows Embedded 8
Windows Embedded 8 Industry
Windows RT, Windows RT
Windows XP Embedded
utorok, 12. januára 2016
Adxstudio Portals v6.x alebo predchádzajúce
Dynamics CRM 3.0
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft SQL Server 2005
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Studio 2005
Microsoft Windows Small Business Server 2003
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2
Windows Embedded for Point of Service
Windows Home Server 2011
12. apríla 2016
BizTalk Adapter for Web Services Enhancement 2.0
Dynamics CRM 2013, pôvodné vydanie (verzia 6.0)
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006
Microsoft BizTalk Server 2006 R2
Microsoft Commerce Server 2007
Microsoft Connected Services Framework 3.0
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, Service Pack 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft Visual J# Version 2.0 Redistributable Package
SQL Server 2014
Visual Studio Team Foundation Server 2005
12. júl 2016
Windows Storage Server 2003
nedeľa, 9. októbra 2016
Dynamics AX 4.0
Dynamics C5 2012, Service Pack 1
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0, Service Pack 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Office Communicator Mobile
System Center Reporting Manager 2006
User Experience Virtualization (UE-V) 2.1
Visual Studio 2013
Visual Studio Team Foundation Server 2013
utorok, 11. októbra 2016
Dynamics SL 2011
13. júla 2021

Produkty prechádzajúce na rozšírenú podporu

Nasledujúce produkty prejdú v roku 2016 z bežnej na rozšírenú podporu. Rozšírená podpora zahŕňa aktualizácie zabezpečenia zdarma a platené aktualizácie a podporu, ktoré sa netýkajú zabezpečenia. Okrem toho spoločnosť Microsoft neprijíma žiadosti o zmeny dizajnu alebo nové funkcie počas fázy rozšírenej podpory.

Produkt Ukončenie poskytovania bežnej podpory
BizTalk Server 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Sync Framework 2.1
Windows Embedded 8
Windows Embedded 8 Industry
utorok, 12. januára 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync Server 2010
Windows Embedded Compact 7
12. apríla 2016
Dynamics Retail Management System 2.0
nedeľa, 10. júla 2016
Dynamics CRM 2011
Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011
12. júl 2016
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0
utorok, 13. septembra 2016
Súprava nástrojov spoločnosti Microsoft na diagnostiku a obnovu 7.0
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
utorok, 11. októbra 2016
Nástroj Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
piatok, 30. decembra 2016