Koniec podpory v roku 2023

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Nasledujúci zoznam predstavuje produkty, ktoré budú vyradené z ponuky alebo dosiahnu koniec podpory v roku 2023. Po vyradení z ponuky alebo skončení podpory nebudú k dispozícii žiadne nové aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné ani platené možnosti asistovanej podpory ani online aktualizácie technického obsahu. Tu nájdete informácie o pevných a moderných politikách životného cyklu a balíkoch Service Pack.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podpory produktu, obráťte sa na zástupcu svojho konta Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

Vyradenie produktov

Nasledujúce produkty, ktoré sa riadia modernou politikou, budú vyradené z ponuky v roku 2023.

Produkt Vyradené z ponuky
Visio Services v službe SharePoint (v Microsoft 365)
piatok 10. februára 2023
Microsoft Obchod pre podniky a vzdelávacie inštitúcie
piatok 31. marca 2023
Kaizala
štvrtok 31. augusta 2023
Virtuálny počítač Microsoft Azure (klasický)
Plánovač pre Microsoft 365
piatok 1. septembra 2023

Ďalšie zmeny v Azure

Nižšie je uvedený zoznam ďalších aktualizácií služby Azure vrátane rozhrania API, súpravy SDK a nástrojov a zmien funkcií. Ďalšie informácie nájdete tu: Aktualizácie Azure | Microsoft Azure

Položka Azure Vyradené z ponuky
Vyradenie rozhrania Computer Vision API v3.2 previews z ponuky
pondelok 30. januára 2023
Migrácia prostriedkov IaaS do služby Azure Resource Manager do 1. marca 2023
1. marca 2023 vyraďujeme z ponuky službu Azure AD Domain Services classic VNET a ukončujeme jej podporu
1. marca 2023 vyraďujeme z ponuky niektoré možnosti podpory služby Azure Site Recovery
streda, 1. marca 2023
Vyžaduje sa akcia: Podpora pre Azure Monitor pre zdroje riešení SAP (klasické) sa skončí 31. marca 2023
Klasický export údajov v Azure IoT Central sa vyradí z ponuky 31. marca 2023
Nastavenie nepretržitého doručovania služby Azure VMSS sa vyradí z ponuky 31. marca 2023 – na vytváranie kanálov použite službu Azure DevOps
Nastavenie Centra nasadenia služby Azure Kubernetes (AKS) sa vyradí z ponuky 31. marca 2023 – na vytváranie kanálov použite automatizované nasadenia
Kontrola konfigurácií VNET, ktoré môžu byť ovplyvnené zmenami IP adresy
piatok 31. marca 2023
Azure Batch TLS 1.0/1.1 sa vyradí z ponuky 31. marca 2023
sobota 1. apríla 2023
Podpora komunity pre Node 14 LTS sa končí 30. apríla 2023
nedeľa 30. apríla 2023
Zodpovedné investície do umelej inteligencie a záruky týkajúce sa rozpoznávania tváre
sobota 1. júla 2023
Azure API Management 31. augusta 2023 vyradí z ponuky 5 starších metrík v službe Azure Monitor
SKU Azure S8 a S9 Analysis Services sa vyradia z ponuky 31. augusta 2023
Klasické metriky služby Azure Storage budú vyradené 31. augusta 2023
Migrácia služby Azure Data Factory verzie 1 do 2 (aktualizovaný odkaz na migráciu)
Vyradenie virtuálnych počítačov Azure radu NC v2 z ponuky sa posúva na 31. augusta 2023
Vyradenie virtuálnych počítačov Azure radu NC z ponuky sa posúva na 31. augusta 2023
Vyradenie virtuálnych počítačov Azure radu ND z ponuky sa posúva na 31. augusta 2023
Vyradenie virtuálnych počítačov Azure radu NV a NV Promo z ponuky sa posúva na 31. augusta 2023
Aktualizácia: Virtuálne počítače Azure radu NV v2 budú vyradené z ponuky 31. augusta 2023
Aktualizácia: Virtuálne počítače Azure radu NC budú vyradené z ponuky 31. augusta 2023
Aktualizácia: Virtuálne počítače Azure radu ND budú vyradené z ponuky 31. augusta 2023
Aktualizácia: Virtuálne počítače Azure radu NV a NV_Promo budú vyradené z ponuky 31. augusta 2023
Funkcia View Designer v službe Azure Monitor bude vyradená z ponuky 31. augusta 2023
štvrtok 31. augusta 2023
Podpora operátorov v Azure MFA bude vyradená z ponuky 30. septembra 2023
sobota 30. septembra 2023
Vyžaduje sa akcia: Aktualizácia na virtuálny počítač Data Science Ubuntu 18.04
Rozhrania API vyhľadávania Bing prejdú 31. októbra 2023 zo služieb Azure Cognitive Services na Azure Marketplace
Starší portál pre vývojárov v službe Azure API Management sa 31. októbra 2023 vyradí z používania
Dňa 31. októbra 2023 vyraďujeme z ponuky službu Azure SQL DB Import-Export Direct Endpoints
utorok, 31. októbra 2023
Podpora spoločenstva pre PHP 8.0 sa končí 26. novembra 2023
nedeľa 26. novembra 2023

Koniec údržby

Nasledujúcim verziám produktov, ktoré sa riadia modernou politikou, sa skončí podpora v roku 2023.

Produkt Koniec údržby
Microsoft Configuration Manager, verzia 2107
štvrtok, 2. februára 2023
FSLogix, verzia 2210
piatok 3. marca 2023
Lokálny systém Dynamics 365 Business Central (moderná politika), vydanie 2021, 2. vlna, verzia 19.x
streda, 12. apríla 2023
Windows 10 Enterprise and Education, verzia 20H2
Windows 10 IoT Enterprise, verzia 20H2
utorok, 9. mája 2023
Microsoft Configuration Manager, verzia 2111
štvrtok, 1. júna 2023
Windows 10 Home a Pro, verzia 21H2
utorok, 13. júna 2023
              FSLogix, verzia 2210, rýchla oprava 1
utorok 22. augusta 2023
Microsoft Configuration Manager, verzia 2203
piatok 6. októbra 2023
Lokálny systém Dynamics 365 Business Central (moderná politika), vydanie 2022, 1. vlna, verzia 20.x
Windows 11 Home a Pro, verzia 21H2
10. októbra 2023

Produkty s blížiacim sa ukončením podpory

Nasledujúcim produktom a vydaniam, ktoré sa riadia pevnou politikou, skončí podpora v roku 2023.

Produkt Ukončenie podpory
Dynamics AX 2012 R3
Dynamics NAV 2013
Dynamics NAV 2013 R2
Internet Information Services (IIS), IIS 8.5 vo Windows 8.1
Sada nástrojov Microsoft Diagnostics and Recovery Tools 8.0
Microsoft Report Viewer 2012 Runtime
Microsoft Report Viewer Redistributable 2012
Microsoft Workflow Manager 1.0
Service Bus pre systém Windows Server
User Experience Virtualization (UE-V) 1.0
Visual Studio 2012
Visual Studio Team Foundation Server 2012
Windows 7, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 3*
Windows 8.1
Windows Defender For Windows 8 and 8.1
Windows Embedded 8.1 Pro
Windows RT
Windows Server 2008, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 3
Windows Server 2008 R2, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 3
10. januára 2023
Access 2013
Dynamics GP 2013
Dynamics GP 2013 R2
Excel 2013
Server Exchange Server 2013
HPC Pack 2012
HPC Pack 2012 R2
Lync 2013
Microsoft Lync Phone Edition
Microsoft Lync Server 2013
Microsoft Office 2013
Microsoft OneNote 2013
Outlook 2013
PowerPoint 2013
Project 2013
Project Server 2013
Publisher 2013
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
Skype for Business 2015
Visio 2013
Word 2013
utorok, 11. apríla 2023
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013 R2
Aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement, verzia 9 (lokálna aktualizácia), pôvodné vydanie (verzia 9.0)
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.0
Microsoft SQL Server 2008, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 4 (len Azure)
Microsoft SQL Server 2008 R2, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 4 (len Azure)
Microsoft SQL Server 2012, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 1
Visual Studio 2022, verzia 17.0 (kanál LTSC)
Windows Embedded 8 Standard
Windows Embedded 8.1 Industry
11. júla 2023
Excel 2019 pre Mac
Hyper-V Server 2012
Hyper-V Server 2012 R2
Internet Explorer 7
Internet Information Services (IIS), IIS 8 vo Windows Server 2012
Internet Information Services (IIS), IIS 8.5 vo Windows Server 2012 R2
Microsoft Office 2019 pre Mac
Microsoft Office Audit and Control Management Server 2013
Outlook 2019 pre Mac
PowerPoint 2019 pre Mac
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded POSReady 7, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 2*
Windows Embedded Standard 7, rozšírená aktualizácia zabezpečenia, rok 3*
Windows MultiPoint Server 2012
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server Update Service pre Windows Server 2012
Windows Server Update Services pre Windows Server 2012 R2
Windows Storage Server 2012
Windows Storage Server 2012 R2
Word 2019 pre Mac
10. októbra 2023

Produkty prechádzajúce na rozšírenú podporu

Nasledujúce produkty prejdú v roku 2023 z bežnej na rozšírenú podporu. Rozšírená podpora zahŕňa aktualizácie zabezpečenia zdarma a platené aktualizácie a podporu, ktoré sa netýkajú zabezpečenia. Okrem toho spoločnosť Microsoft neprijíma žiadosti o zmeny dizajnu alebo nové funkcie počas fázy rozšírenej podpory.

Produkt Ukončenie poskytovania bežnej podpory
Dynamics GP 2018
Dynamics GP 2018 R2
Dynamics NAV 2018
Visual Studio Team Foundation Server 2018
10. januára 2023
Access 2019
Dynamics 365 Business Central – lokálne (pevná politika)
Excel 2019
Microsoft Office 2019
OneNote 2016
Outlook 2019
PowerPoint 2019
Project 2019
Publisher 2019
Visio 2019
Word 2019
10. októbra 2023