Azure IoT Edge

Azure IoT Edge sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
Azure IoT Edge 2018-06-28T00:00:00.000-08:00 Na podporu

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Version 1.4 (LTS) 2022-08-30T00:00:00.000-08:00 2024-11-12T22:59:59.999-08:00
Version 1.3 2022-06-30T00:00:00.000-08:00 2022-08-29T22:59:59.999-08:00
Version 1.2 2021-04-06T00:00:00.000-08:00 2022-06-27T22:59:59.999-08:00
Version 1.1 (LTS) 2021-02-01T00:00:00.000-08:00 2022-12-13T22:59:59.999-08:00
Version 1.0 2018-06-28T00:00:00.000-08:00 2021-02-01T22:59:59.999-08:00