Dynamics AX 2009

Dynamics AX 2009 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Dynamics AX 2009 2008-08-14T00:00:00.000-08:00 2018-10-09T22:59:59.999-08:00 2022-04-12T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Service Pack 1 2008-11-03T00:00:00.000-08:00 2022-04-12T22:59:59.999-08:00
Original Release 2008-08-14T00:00:00.000-08:00 2011-01-11T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Ukončenie podpory pre Dynamics AX 2009 (Service Pack 1) bolo predĺžené z 12. októbra 2021 na 12. apríl 2022.