Excel pre Mac 2011

Excel pre Mac 2011 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory
Excel pre Mac 2011 2010-12-09T00:00:00.000-08:00 2017-10-10T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Bežná podpora pre Microsoft Office pre Mac 2011 je rozšírená, ako je uvedené, aby zákazníkom poskytla štandardnú časovú os prechodu počas životného cyklu.