HPC Pack 2019

HPC Pack 2019 sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
HPC Pack 2019 2020-06-10T00:00:00.000-08:00 Na podporu