Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3

Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Enterprise, Standard

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3 2006-06-21T00:00:00.000-08:00 2010-10-12T22:59:59.999-08:00 2015-10-13T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Service Pack 1 2006-09-25T00:00:00.000-08:00 2015-10-13T22:59:59.999-08:00
Original Release 2006-06-21T00:00:00.000-08:00 2008-10-14T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Enterprise
  • Standard