Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7

Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft Business Solutions for Analytics Forecaster 6.7 2005-01-30T00:00:00.000-08:00 2010-04-13T22:59:59.999-08:00 2015-04-14T22:59:59.999-08:00