Microsoft Host Integration Server 2020

Microsoft Host Integration Server 2020 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft Host Integration Server 2020 2020-06-01T00:00:00.000-08:00 2028-07-11T22:59:59.999-08:00 2030-07-09T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Bežná podpora sa predĺžila z 8. júla 2025 do 11. júla 2028. Ďalšie informácie získate tu.