Microsoft Mediaroom

Microsoft Mediaroom sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Application Services 1.0, Client 2.0, Client 2.1, Server 2.0, Server 2.1

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory
Microsoft Mediaroom 2010-08-03T00:00:00.000-08:00

Poznámka

Spoločnosť Ericsson získala produkty Microsoft Mediaroom v roku 2013. Viac informácií nájdete v tlačovej správe. Pre zákazníkov, ktorí potrebujú podporu, prosím, choďte sem.

Poznámka

Microsoft Mediaroom Client 2.1 bol vydaný 27. decembra 2011.

Vydania

  • Application Services 1.0
  • Client 2.0
  • Client 2.1
  • Server 2.0
  • Server 2.1