Microsoft Purview

Microsoft Purview sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
Microsoft Purview 2021-09-28T00:00:00.000-08:00 Na podporu