Microsoft SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Business Intelligence, Developer, Enterprise, Enterprise Core, Express, for Embedded Systems, Standard, Web

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft SQL Server 2012 2012-05-20T00:00:00.000-08:00 2017-07-11T22:59:59.999-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Extended Security Update Year 3 2024-07-10T00:00:00.000-08:00 2025-07-08T22:59:59.999-08:00
Extended Security Update Year 2 2023-07-12T00:00:00.000-08:00 2024-07-09T22:59:59.999-08:00
Extended Security Update Year 1 2022-07-13T00:00:00.000-08:00 2023-07-11T22:59:59.999-08:00
Service Pack 4 2017-10-05T00:00:00.000-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00
Service Pack 3 2015-12-01T00:00:00.000-08:00 2018-10-09T22:59:59.999-08:00
Service Pack 2 2014-06-10T00:00:00.000-08:00 2017-01-10T22:59:59.999-08:00
Service Pack 1 2012-11-07T00:00:00.000-08:00 2015-07-14T22:59:59.999-08:00
Original Release 2012-05-20T00:00:00.000-08:00 2014-01-14T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Business Intelligence
  • Vývojár
  • Enterprise
  • Enterprise Core
  • Express
  • for Embedded Systems
  • Standard
  • Web