Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator

Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator 2014-01-16T00:00:00.000-08:00 2017-07-11T22:59:59.999-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00