Microsoft Visual Studio .NET 2003

Microsoft Visual Studio .NET 2003 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce vydania: Enterprise Architect, Enterprise Developer, J#, Professional, Standard

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Microsoft Visual Studio .NET 2003 2003-07-10T00:00:00.000-08:00 2008-10-14T22:59:59.999-08:00 2013-10-08T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Service Pack 1 2006-09-15T00:00:00.000-08:00 2013-10-08T22:59:59.999-08:00
Original Release 2003-07-10T00:00:00.000-08:00 2007-10-09T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Enterprise Architect
  • Enterprise Developer
  • J#
  • Professional
  • Standard