Outlook 2021

Outlook 2021 sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Platí to pre nasledujúce vydania: Standard, Standard pre Mac

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
Outlook 2021 2021-10-05T00:00:00.000-08:00 2026-10-13T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Standard
  • Standard pre Mac