Project 2021

Project 2021 sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Professional, Standard

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
Project 2021 2021-10-05T00:00:00.000-08:00 2026-10-13T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Professional
  • Standard