Plánovač pre Microsoft 365

Plánovač pre Microsoft 365 sa riadi modernou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum skončenia poskytovania
Plánovač pre Microsoft 365 2021-06-08T00:00:00.000-08:00 2023-09-01T22:59:59.999-08:00