SharePoint Foundation 2013

SharePoint Foundation 2013 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
SharePoint Foundation 2013 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2018-04-10T22:59:59.999-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Service Pack 1 2014-04-17T00:00:00.000-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00
Original Release 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2015-04-14T22:59:59.999-08:00