System Center 2016 Service Manager

System Center 2016 Service Manager sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
System Center 2016 Service Manager 2016-10-28T00:00:00.000-08:00 2022-01-11T22:59:59.999-08:00 2027-01-11T22:59:59.999-08:00