Visual Studio LightSwitch 2011

Visual Studio LightSwitch 2011 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Visual Studio LightSwitch 2011 2011-10-30T00:00:00.000-08:00 2017-01-10T22:59:59.999-08:00 2022-01-11T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Visual Studio 2015 je aktuálne vydanie prostredia Visual Studio, ktoré obsahuje nástroje LightSwitch. Na vývoj akýchkoľvek nových aplikácií odporúčame používať službu Microsoft PowerApps.