Visual Studio Team Foundation Server 2012

Visual Studio Team Foundation Server 2012 sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Toto sa vzťahuje na nasledujúce edície: Všetko

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory Predĺžený dátum ukončenia
Visual Studio Team Foundation Server 2012 2012-10-31T00:00:00.000-08:00 2018-01-09T22:59:59.999-08:00 2023-01-10T22:59:59.999-08:00

Vydania

Version Počiatočný dátum Dátum ukončenia
Update 4 2013-11-12T00:00:00.000-08:00 2023-01-10T22:59:59.999-08:00
Original Release 2012-10-31T00:00:00.000-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00

Vydania

  • Všetko