Windows 10 Mobile, vydaný v apríli 2017

Windows 10 Mobile, vydaný v apríli 2017, sa riadi pevnou politikou životného cyklu.

Dôležité

Podpora pre tento produkt bola ukončená.

Dátumy podpory zodpovedajú tichomorskému časovému pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Dátumy podpory

Zoznam Počiatočný dátum Dátum ukončenia bežnej podpory
Windows 10 Mobile, vydaný v apríli 2017 2017-04-25T00:00:00.000-08:00 2019-06-11T22:59:59.999-08:00