Zobrazenie a spravovanie používateľských licencií na Power BI

Tento článok vysvetľuje, ako môžu správcovia zobraziť a spravovať používateľské licencie služby Power BI pomocou Centra spravovania služby Microsoft 365 alebo portálu Azure.

Poznámka

Používateľ môže mať priradenú licenciu na Power BI (free) aj ďalšiu licenciu na Power BI Pro. Môže k tomu dôjsť, keď sa používateľ zaregistruje na bezplatnú licenciu a neskôr je mu priradená licencia Pro alebo Premium. V takomto prípade sa uplatní licencia najvyššej úrovne.

Zobrazenie predplatných

Ak chcete zistiť, ktoré predplatné na Power BI má vaša organizácia, postupujte podľa týchto krokov.

  1. Prihláste sa do Centra spravovania služby Microsoft 365.
  2. V navigačnej ponuke vyberte položky Fakturácia>Vaše produkty.

Zobrazí sa zoznam vašich aktívnych predplatných na Power BI a všetkých ďalších predplatných, ktoré máte. Môže sa zobraziť neočakávané predplatné na Power BI (free), ako je to znázornené tu.

Snímka obrazovky predplatného služby Power B I zobrazujúca bezplatné predplatné.

Tento typ predplatného sa vytvorí, keď používatelia využijú samoobslužnú registráciu. Ďalšie informácie si môžete prečítať v téme Power BI vo vašej organizácii.

Spravovanie používateľských licencií v službe Microsoft 365

Ak chcete spravovať používateľské licencie pomocou Centra spravovania služby Microsoft 365, pozrite si tému Podnikové predplatné a fakturačná dokumentácia.

Spravovanie používateľských licencií na portáli Azure

Ak chcete zobraziť a priradiť licencie na Power BI pomocou portálu Azure, postupujte podľa týchto krokov.

  1. Prihláste sa na portál Azure.

  2. Vyhľadajte a vyberte položku Azure Active Directory.

  3. V časti Správa v ponuke zdrojov služby Azure Active Directory vyberte položku Licencie.

  4. V ponuke zdrojov vyberte položku Všetky produkty a potom výberom typu licencie na Power BI zobrazte zoznam používateľov s licenciami.

  5. Ak chcete priradiť licenciu, na paneli príkazov vyberte položku + Priradiť. Na stránke Priradenie licencie vyberte používateľa a potom výberom položky Možnosti priradenia zapnite licenciu na Power BI pre vybraté používateľské konto.

  6. Ak chcete odstrániť licenciu, začiarknite políčko vedľa mena používateľa a potom vyberte položku Odstrániť licenciu.

Ďalší postup