Dostupnosť jazykov

Podpora programu Community Program Manager je dostupná v angličtine, španielčine, francúzštine, portugalčine (Brazília), arabčine a čínštine (tradičná).

Materiály kurzov a certifikačné skúšky , jazyková dostupnosť sú uvedené na príslušných stránkach:

Učebné materiály a kurz Certifikačné skúšky
AZ-900
Umelá inteligencia 900
DP-900
PL-900
SC-900
MB-910
MB-920
MS-900
AZ-104
AZ-204
AZ-500
Umelá inteligencia-102
DP-100
DP-203
PL-100
PL-200
PL-300
SC-300
SC-400
MB-800
MB-210
MB-220
MB-230