Práca s vizuálmi AI v službe Power BI

Mierne pokročilí
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

V tomto module sa popisujú možnosti AI v službe Power BI.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Použite vizuál funkcie Q&A.
  • Vyhľadávanie dôležitých faktorov pomocou vizuálu Kľúčové vplyvy.
  • Použitie vizuálu Dekompozičný strom na rozdelenie mierky.

Požiadavky

Žiadne