Kontrola vedomostí

Dokončené

Odpovedzte na nasledujúce otázky a zistite, čo ste sa naučili.

1.

Čo robí funkcia AI rozdelenia?

2.

Je prístup k funkcii Q&A pomocou tlačidiel?

3.

Ktorý z nasledujúcich výberov je funkciou vizuálu Q&A?